لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فولاد نوین اهواز 2 شهيد قندي يزد 1 1400/08/29 14:15
week 15 شهيد قندي يزد 0 فولاد نوین اهواز 0 1400/12/14 14:30