لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال خوزستان 0 چادرملو اردکان 0 1401/08/27
week 31 چادرملو اردکان 2 استقلال خوزستان 2 1402/02/14