لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد سپاهان نوين اصفهان 1 استقلال شوش 1 1400/02/24 19:20
week 13 استقلال شوش 2 فولاد سپاهان نوين اصفهان 2 1400/04/22 20:30