لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال ملاثاني 2 سايپـا تهران 1 1400/10/04 14:00
week 28 سايپـا تهران 0 استقلال ملاثاني 0 1401/02/15 19:00