لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ون پارس نقش جهان 1 سپاهان نوین ايذه 0 1400/03/11 19:30
week 16 سپاهان نوین ايذه 0 ون پارس نقش جهان 0 1400/05/09 20:00