لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سیاه جامگان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/26 14:30 ثامن الائمه
week 29 ماشین سازی تبریز 0 سیاه جامگان 1 1396/02/09 18:00 یادگار امام