لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 قشقایی شیراز 1 سايپـا تهران 0 1400/08/01 15:00