لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ذوب آهن اصفهان 4 راه آهن تهران 0 1394/08/09 15:30 ذوب آهن فولادشهر
week 26 راه آهن تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/01/26 17:00 شهدا
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ذوب آهن اصفهان 2 راه آهن تهران 2 1393/05/28 19:10
week 19 راه آهن تهران 0 ذوب آهن اصفهان 3 1393/11/16 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ذوب آهن اصفهان 2 راه آهن تهران 3 1392/08/12 15:30
week 30 راه آهن تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1393/01/22 19:00 اکباتان
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ذوب آهن اصفهان 0 راه آهن تهران 0 1391/08/10
week 31 راه آهن تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1392/01/16
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 راه آهن تهران 2 ذوب آهن اصفهان 2 1390/05/11
week 18 ذوب آهن اصفهان 0 راه آهن تهران 2 1390/10/15
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ذوب آهن اصفهان 0 راه آهن تهران 0 1389/07/07
week 26 راه آهن تهران 2 ذوب آهن اصفهان 2 1389/12/19
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ذوب آهن اصفهان 1 راه آهن تهران 2 1388/07/24
week 29 راه آهن تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1388/12/21
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ذوب آهن اصفهان 1 راه آهن تهران 0 1387/07/16
week 27 راه آهن تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1387/11/30
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 راه آهن تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1386/08/11
week 29 ذوب آهن اصفهان 2 راه آهن تهران 0 1387/02/08
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ذوب آهن اصفهان 4 راه آهن تهران 3 1385/10/18
week 28 راه آهن تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1386/02/14
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 راه آهن تهران 0 ذوب آهن اصفهان 2 1384/06/25
week 18 ذوب آهن اصفهان 2 راه آهن تهران 0 1384/10/21