نفت مسجد سلیمان

اکبرآفاقي

9

تاریخ تولد

1370/11/18

سن

28 سال

محل تولد

هريس

باشگاه کنونی

نفت مسجد سلیمان

بازی

6

دقایق حضور

145

گل

3

گل به خودی

0

کارت زرد

1

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

نفت مسجد سلیمان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798