تراکتورسازي تبریز

ايمانسليمي

29

تاریخ تولد

1375/03/12

سن

23 سال

محل تولد

کرمانشاه

باشگاه کنونی

تراکتورسازي تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

2

گل به خودی

0

کارت زرد

2

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

آلومينيوم هرمزگان

لیگ دسته یک-9394

آلومينيوم هرمزگان

لیگ دسته یک - 9293

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

پارس جنوبي جم

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

آلومينيوم هرمزگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192