تراکتورسازي تبریز

رضاشربتي

3

تاریخ تولد

1373/11/27

سن

25 سال

محل تولد

مشهد

باشگاه کنونی

تراکتورسازي تبریز

بازی

5

دقایق حضور

384

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

سیاه جامگان

لیگ دسته یک-9394

سیاه جامگان

لیگ دسته یک - 9293

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سیاه جامگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

سیاه جامگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

سیاه جامگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495