پدیده خراسان

يونسشاکري

60

تاریخ تولد

1368/10/10

سن

30 سال

محل تولد

نيشابور

باشگاه کنونی

پدیده خراسان

بازی

6

دقایق حضور

138

گل

10

گل به خودی

0

کارت زرد

1

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سیاه جامگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

فجر سپاسي شیراز

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8990