تراکتورسازي تبریز

مسعودسليماني شجاعي

7

تاریخ تولد

1363/03/19

سن

35 سال

محل تولد

شيراز

باشگاه کنونی

تراکتورسازي تبریز

بازی

3

دقایق حضور

288

گل

4

گل به خودی

0

کارت زرد

7

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

صنعت نفت آبادان

ليگ برتر (خليج فارس)-8182