پدیده خراسان

محمد رضاناصحي

7

تاریخ تولد

1363/03/22

سن

35 سال

محل تولد

مشهد

باشگاه کنونی

پدیده خراسان

بازی

6

دقایق حضور

132

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

2

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

ابومسلم خراسان

لیگ دسته یک - 9293

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

آلومينيوم هرمزگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8990

نفت تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-8990

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8889

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8788

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8687

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8586

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8485

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8384

ابومسلم خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-8182