پيکان تهران

عيسيآل کثير

7

تاریخ تولد

1368/11/18

سن

30 سال

محل تولد

دزفول

باشگاه کنونی

پيکان تهران

بازی

6

دقایق حضور

168

گل

8

گل به خودی

0

کارت زرد

2

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

آلومينيوم هرمزگان

لیگ دسته یک-9394

آلومينيوم هرمزگان

لیگ دسته یک - 9293

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

نفت تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

نفت تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

نفت تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

نفت تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

آلومينيوم هرمزگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192