سپيدرود رشت

هومنربيع زاده

37

تاریخ تولد

1377/11/01

سن

21 سال

محل تولد

رشت

باشگاه کنونی

سپيدرود رشت

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

1

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

سپيدرود رشت

ليگ برتر (خليج فارس)-9798