تراکتورسازي تبریز

آنتونياستوک

28

تاریخ تولد

1367/05/03

سن

31 سال

محل تولد

ايرلند

باشگاه کنونی

تراکتورسازي تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

11

گل به خودی

0

کارت زرد

2

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798