اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان

ساعت 17:38 سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

کمیته مسابقات بانوان سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه رقابت های یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان را از هفته پنجم تا یازدهم اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه دیدارهای هفته پنجم الی یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان فصل 98-97 به شرح زیر است:
هفته پنجم
جمعه 14 دی 97
ملوان بندر انزلی- راه یاب ملل مریوان  - ساعت10صبح – ورزشگاه تختی بندر انزلی
شهرداری سیرجان-ذوب آهن اصفهان- ساعت10صبح – ورزشگاه تختی سیرجان
فولاد مبارکه سپاهان- شهرداری بم- ساعت10صبح – ورزشگاه صفائیه مبارکه اصفهان
سپیدار مازندران - پالایش گاز ایلام- ساعت10صبح – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
آذرخش تهران- همیاری آذربایجان غربی- ساعت10صبح – ورزشگاه اکباتان تهران
خلیج فارس شیراز - پارس جنوبی بوشهر- ساعت10صبح – ورزشگاه دستغیب شیراز
هفته ششم
جمعه 21 دی 97
راه یاب ملل مریوان- سپیدار مازندران- ساعت10صبح – ورزشگاه زاگرس مریوان
همیاری آذربایجان غربی - ملوان بندر انزلی - ساعت10صبح – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
پارس جنوبی بوشهر - شهرداری سیرجان- ساعت10صبح – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
شهرداری بم- آذرخش تهران- ساعت10صبح – ورزشگاه فجربم کرمان
پالایش گاز ایلام - خلیج فارس شیراز- ساعت10صبح – ورزشگاه عدالت ایلام
ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت10صبح – ورزشگاه عسگری فولاد شهر اصفهان
هفته هفتم
جمعه 28 دی 97
راه یاب ملل مریوان- همیاری آذربایجان غربی- ساعت10صبح – ورزشگاه زاگرس مریوان
ملوان بندر انزلی- شهرداری بم- ساعت10صبح – ورزشگاه تختی بندر انزلی 
شهرداری سیرجان- پالایش گاز ایلام- ساعت10صبح – ورزشگاه فجرتختی کرمان
آذرخش تهران- ذوب آهن اصفهان- ساعت10صبح – ورزشگاه اکباتان تهران
فولاد مبارکه سپاهان- پارس جنوبی بوشهر- ساعت10صبح – ورزشگاه صفائیه مبارکه اصفهان
سپیدار مازندران-  خلیج فارس شیراز - ساعت10صبح – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر مازندران
هفته هشتم
جمعه 5 بهمن 97
شهرداری بم- راه یاب ملل مریوان- ساعت10صبح – ورزشگاه فجربم کرمان
ذوب آهن اصفهان- ملوان بندر انزلی- ساعت10صبح – ورزشگاه عسگری فولاد شهر اصفهان
خلیج فارس شیراز - شهرداری سیرجان- ساعت10صبح – ورزشگاه دستغیب شیراز فارس
پارس جنوبی - آذرخش تهران- ساعت10صبح – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
همیاری آذربایجان غربی - سپیدار مازندران- ساعت10صبح – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
پالایش گاز ایلام- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت10صبح – ورزشگاه عدالت ایلام
هفته نهم
جمعه 12 بهمن 97
راه یاب ملل مریوان- ذوب آهن اصفهان - ساعت10صبح – ورزشگاه زاگرس مریوان
ملوان بندر انزلی- پارس جنوبی بوشهر- ساعت10صبح – ورزشگاه تختی بندر انزلی
سپیدار مازندران-  شهرداری سیرجان- ساعت10صبح – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فولاد مبارکه سپاهان- خلیج فارس شیراز - ساعت10صبح – ورزشگاه صفائیه مبارکه اصفهان
آذرخش تهران- پالایش گاز ایلام- ساعت10صبح – ورزشگاه اکباتان تهران
شهرداری بم- همیاری آذربایجان غربی- ساعت10صبح – ورزشگاه فجربم کرمان
هفته دهم
جمعه 19 بهمن 97
پارس جنوبی بوشهر - راه یاب ملل مریوان- ساعت10صبح – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
پالایش گاز ایلام- ملوان بندر انزلی- ساعت10صبح – ورزشگاه عدالت ایلام
سپیدار مازندران- شهرداری بم - ساعت10صبح – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
خلیج فارس شیراز - آذرخش تهران- ساعت10صبح – ورزشگاه دستغیب شیراز
شهرداری سیرجان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت10صبح – ورزشگاه تختی سیرجان
ذوب آهن اصفهان- همیاری آذربایجان غربی- ساعت10صبح – ورزشگاه عسگری فولاد شهراصفهان
هفته یازدهم
جمعه 26 بهمن 97
راه یاب ملل مریوان- پالایش گاز ایلام- ساعت10صبح – ورزشگاه زاگرس مریوان
ملوان بندر انزلی- خلیج فارس شیراز- ساعت10صبح – ورزشگاه تختی بندرانزلی
آذرخش تهران- شهرداری سیرجان- ساعت10صبح – ورزشگاه اکباتان تهران
شهرداری بم- ذوب آهن اصفهان- ساعت10صبح – ورزشگاه فجربم کرمان
فولاد مبارکه سپاهان- سپیدار مازندران- ساعت10صبح – ورزشگاه صفائیه مبارکه اصفهان
همیاری آذربایجان غربی- پارس جنوبی بوشهر- ساعت10صبح – ورزشگاه خانه جوان ارومیه