برنامه بازی ها Foolad Khouzestan - ليگ برتر (خليج فارس) - 1402گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

3 - 0

فولاد خوزستان

1402/05/18 19:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 2

صنعت نفت آبادان

1402/05/25 21:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

4 - 0

فولاد خوزستان

1402/06/01 19:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 2

پرسپولیس تهران

1402/06/08 20:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

فولاد خوزستان

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

استقلال خوزستان

1402/07/05 20:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 1

فولاد خوزستان

1402/07/14 17:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 1

شمس آذر قزوین

1402/08/05 19:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

3 - 0

فولاد خوزستان

1402/08/12 16:15

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

آلومينيوم اراک

1402/08/19 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 0

فولاد خوزستان

1402/09/04 15:00