1397/02/07

جزییات مسابقه

نفت تهران - ذوب آهن اصفهان

17:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 30

وضعیت آب و هوا: ابری

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

عليرضا عزت کرامت 28

38 کيروش استنلي

45 حميد بوحمدان

88 محمد رشيد مظاهري

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بختيار رحماني 21
حميد بوحمدان 88
خالد شفيعي 66
محمد رشيد مظاهري 12
کيروش استنلي 99
سيد محمد ستاري 33
جورجي گولسياني 5
مرتضي تبريزي 11 90 وحيد محمد زاده 3
ميلاد شيخ فخرالديني 69 92 محمد اميني 31
محمد نژاد مهدي 2
محمد رضا عباسي 17 56 قاسم حدادي فر 8

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

قاسم حدادي فر 8
محمد باقر صادقي 1
عليرضا قادري زفره 45
علي خدادادي 28
محمد اميني 31
ربيع عطايا 9
معراج اسمعيلي اصفهاني 44
مهدي رجب زاده 30
وحيد محمد زاده 3

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

سامان آقازماني 15
سيد امين منوچهري 11
علي زينالي قلعه 9
عليرضا عزت کرامت 6 81 علي علي مير خراط
عيسي آل کثير 10
جهانبخش ذبيحي طاهر 5
اميرحسين بيات 63
رضا حبيب زاده 65
محسن بنگر 8
محمدهاشم بيگ زاده 16 46 نادر هوشيار 26
فريد محمدي زاده 4

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

امير حسين فشنگ چي 23
حسين جعفري آني 66
پوريا اميني 24
علي علي مير خراط
ميلاد اسفيني فراهاني 12
نادر هوشيار 26
اميرحسين يحيي زاده 28