1396/01/18

جزییات مسابقه

صباي قم - تراکتورسازي تبریز

17:15

لیگ برتر

3 : 0

هفته 26

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

حميدرضا ديوسالار 38

50 مهدي کياني

اميد جهانبخش 62

85 سعيد آقايي

85 سعيد آقايي

اميد جهانبخش 95

95 خالد شفيعي

97 کرار جاسم محمد

97 کرار جاسم محمد

ميثم مجيدي 97

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

خالد شفيعي 4
سعيد آقايي 7
شهرام گودرزي 77 31 محمد نوري 14
کرار جاسم محمد 13
هادي محمدي 5
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
محمد رضا اخباري شاد 1
مهدي شريفي 20 56 فرزاد حاتمي 24
مهدي کياني 6

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

فرزاد حاتمي 24
فرزين گروسيان 21
سيد فاخر تهامي 27
عارف آقاسي کلاه سرخي 32
محمد امين بهرامي 55
امير نصر آزاداني 70
محمد نوري 14

بازیکنان اصلی صباي قم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احمد حسن زاده 70 90 مهرداد بايرامي 79
حميدرضا ديوسالار 23
حنيف عمران زاده 55
سيد مهدي حسيني 6
غلامرضا عنايتي 10
کيوان امرايي 7 95 محمد بايوج رضايي 75
مهران اميري 18
اميد جهانبخش 14
محسن فروزان دشتي 68 83 محمد باقر صادقي 22
ميثم مجيدي 47
ميرهاني هاشمي 20

بازیکن ذخیره صباي قم

نام بازیکن

شماره پیراهن

مجيد علي ياري 27
حسن کريمي 35
سيد علي فاطمي 77
محمد بايوج رضايي 75
عليرضا رمضاني 12
عرفان بادي 21
محمد باقر صادقي 22
مهرداد بايرامي 79
ميلاد ابطحي 30