1395/10/06

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - گسترش فولاد

14:15

لیگ برتر

0 : 1

هفته 15

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: تختی

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

حميد سبحاني

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

18 رضا خالقي فر

60 مصطفي اکرامي کيوج

90 فرناندو ده خسوس

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بابک حاتمي 40
داريوش شجاعيان 10 84 مهران فرضيات 6
رضا خالقي فر 70 73 يوسف سيدي 7
سيد محسن حسيني 14
عليرضا نقي زاده 16
مگنو باتيستا داسيلوا 5
محمد امين درويشي 11 59 مسعود ابراهيم زاده 61
فرناندو ده خسوس 1
لوسيانو پريرا مندس 29
مرتضي اسدي 8
مصطفي اکرامي کيوج 77

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

پيمان بابايي علي بيک 19
يوسف سيدي 7
مهران فرضيات 6
نيما مختاري 37
کورش ملکي 12
محسن حميدي 2
مسعود ابراهيم زاده 61

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

حسن هوري 1
حسين بغلاني 15
حکيم نصاري 8
محمد رضا پور محمد ابوذر 7
گويي هيان کيم 6
رضا جبيره 29 72 حسين ساکي 19
برونو اوليويرا ماتوس 14
محمد زبير نيک نفس 20 52 رضا نوروزي 9
فرشاد فرجي خنکداري 3
مجتبي ممشلي 4
محمد شادکام 17 86 محمود داري زاده 12

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا نوروزي 9
عقيل اعتمادي 22
سينا عارفنيا 26
حسين ساکي 19
رشيد البي 2
محمود داري زاده 12
مسلم مجدمي 23