لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته الهلال عربستان 1 الوحده امارات 0 1396/01/21 20:30
هفته الوحده امارات 2 الهلال عربستان 2 1395/12/24 18:45