لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته استقلال خوزستان 1 لخویا قطر 1 1395/12/24 17:00
هفته لخویا قطر 2 استقلال خوزستان 1 1396/01/21 20:00