جدول لیگ سه (جام آزادگان)لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 1


رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شهرداري فومن
18 12 2 4 27 11 16 38 0
2
شهيد کريمي جويبار
18 10 4 4 25 14 11 34 0
3
چوکاي تالش
15 9 3 3 23 15 8 30 0
4
چوکا تالش
16 9 3 4 23 17 6 30 0
5
استقلال نوين بجنورد
18 8 2 8 22 23 -1 26 0
6
شهداي بابلسر
18 6 3 9 26 29 -3 21 0
7
شهداي ساري
17 6 2 9 17 24 -7 20 0
8
عمران شهرداري ساري
18 5 5 8 17 25 -8 20 0
9
شهرداري رودسر
18 6 1 11 21 22 -1 19 0
10
کيميا فرايند شهرري
18 2 3 13 23 44 -21 9 0
11
استراحت1
0 0 0 0 0 0 0 0 0