برنامه بازی ها - Primier League 2018-19


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

3 - 0

Sepidrood Rasht

1397/05/04 20:45

pasghavam

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1397/05/05 20:00

Yadegar-Emam

Nasaji Mazandran

0 - 1

Zobahan Isfahan

1397/05/04 20:45

Shahid Vatani

Padide Khorasan

0 - 1

Perspolis Tehran

1397/05/04 20:45

Emam Reza

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/05/05 20:45

Shahid Behnam Mohamadi

Esteghlal Tehran

0 - 0

Peykan Tehran

1397/05/05 20:45

Azadi

Foolad Khouzestan

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/05/04 20:45

Ghadir

Sepahan Isfahan

0 - 0

Naft Abadan

1397/05/05 20:45

Naghsh Jahan

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 6

Sepahan Isfahan

1397/05/12 20:45

Sardar Jangal

Naft Abadan

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/05/12 20:45

Takhti

Zobahan Isfahan

2 - 2

Esteghlal Tehran

1397/05/11 20:45

Zobahan

Esteghlal Khouzestan

1 - 2

Padide Khorasan

1397/05/11 20:45

Ghadir

Peykan Tehran

3 - 0

Saipa Tehran

1397/05/11 20:45

shohada

Pars Jonoubi Jam

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/05/11 20:30

Takhti

Teraktorsazi Tabriz

1 - 1

Nasaji Mazandran

1397/05/12 20:00

Yadegar-Emam

Perspolis Tehran

3 - 0

Foolad Khouzestan

1397/05/12 20:45

Azadi

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Sepidrood Rasht

1397/05/19 18:00

Saipa Tehran

0 - 0

Zobahan Isfahan

1397/05/18 20:30

pasghavam

Padide Khorasan

1 - 0

Naft Abadan

1397/05/19 20:00

Emam Reza

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Foolad Khouzestan

1397/05/19 20:30

Shahid Behnam Mohamadi

Esteghlal Tehran

3 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/05/19 20:30

Azadi

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Perspolis Tehran

1397/05/18 20:30

Ghadir

Nasaji Mazandran

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/05/18 20:30

Shahid Vatani

Sepahan Isfahan

0 - 0

Peykan Tehran

1397/05/19 20:30

Naghsh Jahan

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 2

Padide Khorasan

1397/05/25 18:30

Sardar Jangal

Peykan Tehran

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/05/25 20:30

Zobahan Isfahan

1 - 2

Sepahan Isfahan

1397/05/26 20:15

Zobahan

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Saipa Tehran

1397/05/26 19:45

Yadegar-Emam

Perspolis Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/05/26 20:30

Azadi

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Esteghlal Tehran

1397/05/25 20:30

Takhti

Naft Abadan

2 - 2

Esteghlal Khouzestan

1397/05/26 20:30

Takhti

Foolad Khouzestan

2 - 1

Nasaji Mazandran

1397/05/25 20:30

Ghadir

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

Sepidrood Rasht

1397/06/02 20:15

Ghadir

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

Zobahan Isfahan

1397/06/01 18:00

Padide Khorasan

2 - 1

Peykan Tehran

1397/06/02 18:35

Emam Reza

Saipa Tehran

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1397/06/02 20:15

pasghavam

Nasaji Mazandran

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/06/01 20:15

Shahid Vatani

Sepahan Isfahan

2 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1397/06/02 20:00

Zobahan

Esteghlal Tehran

0 - 0

Foolad Khouzestan

1397/05/31 20:15

Azadi

Naft Abadan

1 - 1

Perspolis Tehran

1397/06/01 20:15

Takhti

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 0

Naft Abadan

1397/06/08 19:10

Sardar Jangal

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/06/08 19:25

Zobahan Isfahan

1 - 2

Padide Khorasan

1397/06/08 19:00

Zobahan

Foolad Khouzestan

1 - 2

Saipa Tehran

1397/06/08 20:15

Ghadir

Naft Masjed Soleyman

1 - 2

Esteghlal Tehran

1397/10/14 18:15

Shahid Behnam Mohamadi

Perspolis Tehran

2 - 1

Nasaji Mazandran

1397/06/21 20:30

Azadi

Pars Jonoubi Jam

2 - 2

Sepahan Isfahan

1397/06/08 20:00

Takhti

Peykan Tehran

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/06/08 20:15

shohada

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Sepidrood Rasht

1397/07/01 18:45

Azadi

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1397/06/30 17:15

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

Zobahan Isfahan

1397/06/31 18:45

Ghadir

Padide Khorasan

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/07/01 19:00

Emam Reza

Saipa Tehran

2 - 1

Naft Masjed Soleyman

1397/06/31 18:45

pasghavam

Sepahan Isfahan

3 - 1

Foolad Khouzestan

1397/06/30 19:30

Naghsh Jahan

Naft Abadan

0 - 3

Peykan Tehran

1397/06/30 19:30

Takhti

Nasaji Mazandran

0 - 0

Esteghlal Tehran

1397/06/31 18:45

Shahid Vatani

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 0

Sepidrood Rasht

1397/07/06 18:30

Foolad Khouzestan

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/07/07 18:30

Zobahan Isfahan

2 - 2

Naft Abadan

1397/07/06 18:15

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

Padide Khorasan

1397/07/06 18:30

Nasaji Mazandran

1 - 1

Saipa Tehran

1397/07/06 18:15

Naft Masjed Soleyman

0 - 2

Sepahan Isfahan

1397/07/05 20:30

Teraktorsazi Tabriz

6 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/07/06 17:40

Esteghlal Tehran

0 - 0

Perspolis Tehran

1397/07/05 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 0

Zobahan Isfahan

1397/07/27 16:00

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Naft Masjed Soleyman

1397/07/27 16:00

Padide Khorasan

2 - 0

Foolad Khouzestan

1397/07/26 15:00

Saipa Tehran

1 - 2

Esteghlal Tehran

1397/07/27 15:00

Naft Abadan

2 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1397/07/28 18:00

Perspolis Tehran

2 - 1

Peykan Tehran

1397/08/28 16:15

Esteghlal Khouzestan

0 - 2

Pars Jonoubi Jam

1397/07/27 18:00

Sepahan Isfahan

3 - 2

Nasaji Mazandran

1397/07/27 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Sepidrood Rasht

1397/08/04 16:00

Nasaji Mazandran

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1397/08/03 16:30

Zobahan Isfahan

1 - 1

Peykan Tehran

1397/08/03 16:15

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

Padide Khorasan

1397/08/03 17:00

Saipa Tehran

1 - 1

Perspolis Tehran

1397/08/05 16:35

Esteghlal Tehran

0 - 1

Sepahan Isfahan

1397/08/04 16:45

Pars Jonoubi Jam

2 - 2

Naft Abadan

1397/08/04 16:45

Foolad Khouzestan

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/08/04 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1397/09/13 16:15

Sepahan Isfahan

3 - 0

Saipa Tehran

1397/08/18 16:30

Esteghlal Khouzestan

1 - 2

Naft Masjed Soleyman

1397/08/11 15:30

Peykan Tehran

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1397/08/11 15:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 0

Esteghlal Tehran

1397/08/14 15:00

Sepidrood Rasht

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1397/08/11 15:30

Padide Khorasan

3 - 0

Nasaji Mazandran

1397/08/11 16:00

Naft Abadan

0 - 0

Foolad Khouzestan

1397/08/12 16:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 1

Sepidrood Rasht

1397/08/19 15:30

Saipa Tehran

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1397/08/23 15:00

Teraktorsazi Tabriz

4 - 1

Zobahan Isfahan

1397/08/18 15:30

Esteghlal Tehran

0 - 0

Padide Khorasan

1397/09/22 16:15

Sepahan Isfahan

1 - 1

Perspolis Tehran

1397/09/18 16:10

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Naft Abadan

1397/08/20 15:30

Nasaji Mazandran

2 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/08/18 15:00

Pars Jonoubi Jam

3 - 0

Peykan Tehran

1397/08/18 15:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide Khorasan

1 - 0

Saipa Tehran

1397/09/04 15:45

Sepidrood Rasht

0 - 1

Naft Masjed Soleyman

1397/09/02 15:00

Perspolis Tehran

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/09/04 15:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 1

Esteghlal Tehran

1397/09/04 17:35

Zobahan Isfahan

0 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/09/03 15:15

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Sepahan Isfahan

1397/09/02 15:00

Naft Abadan

1 - 1

Nasaji Mazandran

1397/09/02 16:40

Peykan Tehran

2 - 3

Foolad Khouzestan

1397/09/02 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 2

Sepidrood Rasht

1397/09/08 15:00

Foolad Khouzestan

1 - 1

Zobahan Isfahan

1397/09/07 15:30

Sepahan Isfahan

1 - 0

Padide Khorasan

1397/09/09 15:15

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1397/09/10 15:00

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Perspolis Tehran

1397/09/08 15:00

Esteghlal Tehran

3 - 0

Naft Abadan

1397/09/08 17:30

Saipa Tehran

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1397/09/09 15:15

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

Peykan Tehran

1397/09/09 15:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide Khorasan

2 - 2

Mashinsazi Tabriz

1397/09/16 17:00

Naft Abadan

2 - 1

Saipa Tehran

1397/09/23 15:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/09/21 15:00

Sepidrood Rasht

0 - 5

Esteghlal Tehran

1397/09/16 15:00

Perspolis Tehran

3 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/09/23 16:15

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

Sepahan Isfahan

1397/09/24 15:00

Peykan Tehran

0 - 1

Nasaji Mazandran

1397/09/15 15:15

Teraktorsazi Tabriz

1 - 2

Foolad Khouzestan

1397/09/23 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

-

Saipa Tehran

Esteghlal Khouzestan

-

Mashinsazi Tabriz

Zobahan Isfahan

-

Nasaji Mazandran

Perspolis Tehran

-

Padide Khorasan

Teraktorsazi Tabriz

-

Naft Masjed Soleyman

Peykan Tehran

-

Esteghlal Tehran

Pars Jonoubi Jam

-

Foolad Khouzestan

Naft Abadan

-

Sepahan Isfahan

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

-

Sepidrood Rasht

Mashinsazi Tabriz

-

Naft Abadan

Esteghlal Tehran

-

Zobahan Isfahan

Padide Khorasan

-

Esteghlal Khouzestan

Saipa Tehran

-

Peykan Tehran

Naft Masjed Soleyman

-

Pars Jonoubi Jam

Nasaji Mazandran

-

Teraktorsazi Tabriz

Foolad Khouzestan

-

Perspolis Tehran

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

-

Mashinsazi Tabriz

Zobahan Isfahan

-

Saipa Tehran

Naft Abadan

-

Padide Khorasan

Foolad Khouzestan

-

Naft Masjed Soleyman

Teraktorsazi Tabriz

-

Esteghlal Tehran

Perspolis Tehran

-

Esteghlal Khouzestan

Pars Jonoubi Jam

-

Nasaji Mazandran

Peykan Tehran

-

Sepahan Isfahan

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide Khorasan

-

Sepidrood Rasht

Mashinsazi Tabriz

-

Peykan Tehran

Sepahan Isfahan

-

Zobahan Isfahan

Saipa Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

Naft Masjed Soleyman

-

Perspolis Tehran

Esteghlal Tehran

-

Pars Jonoubi Jam

Esteghlal Khouzestan

-

Naft Abadan

Nasaji Mazandran

-

Foolad Khouzestan

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

-

Esteghlal Khouzestan

Zobahan Isfahan

-

Mashinsazi Tabriz

Peykan Tehran

-

Padide Khorasan

Pars Jonoubi Jam

-

Saipa Tehran

Naft Masjed Soleyman

-

Nasaji Mazandran

Teraktorsazi Tabriz

-

Sepahan Isfahan

Foolad Khouzestan

-

Esteghlal Tehran

Perspolis Tehran

-

Naft Abadan

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Sepidrood Rasht

Mashinsazi Tabriz

-

Teraktorsazi Tabriz

Padide Khorasan

-

Zobahan Isfahan

Saipa Tehran

-

Foolad Khouzestan

Esteghlal Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

Nasaji Mazandran

-

Perspolis Tehran

Sepahan Isfahan

-

Pars Jonoubi Jam

Esteghlal Khouzestan

-

Peykan Tehran

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

-

Perspolis Tehran

Pars Jonoubi Jam

-

Mashinsazi Tabriz

Zobahan Isfahan

-

Esteghlal Khouzestan

Teraktorsazi Tabriz

-

Padide Khorasan

Naft Masjed Soleyman

-

Saipa Tehran

Esteghlal Tehran

-

Nasaji Mazandran

Foolad Khouzestan

-

Sepahan Isfahan

Peykan Tehran

-

Naft Abadan

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

-

Peykan Tehran

Mashinsazi Tabriz

-

Foolad Khouzestan

Naft Abadan

-

Zobahan Isfahan

Padide Khorasan

-

Pars Jonoubi Jam

Saipa Tehran

-

Nasaji Mazandran

Sepahan Isfahan

-

Naft Masjed Soleyman

Esteghlal Khouzestan

-

Teraktorsazi Tabriz

Perspolis Tehran

-

Esteghlal Tehran

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

-

Sepidrood Rasht

Naft Masjed Soleyman

-

Mashinsazi Tabriz

Foolad Khouzestan

-

Padide Khorasan

Esteghlal Tehran

-

Saipa Tehran

Teraktorsazi Tabriz

-

Naft Abadan

Peykan Tehran

-

Perspolis Tehran

Pars Jonoubi Jam

-

Esteghlal Khouzestan

Nasaji Mazandran

-

Sepahan Isfahan

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

-

Teraktorsazi Tabriz

Mashinsazi Tabriz

-

Nasaji Mazandran

Peykan Tehran

-

Zobahan Isfahan

Padide Khorasan

-

Naft Masjed Soleyman

Perspolis Tehran

-

Saipa Tehran

Sepahan Isfahan

-

Esteghlal Tehran

Naft Abadan

-

Pars Jonoubi Jam

Esteghlal Khouzestan

-

Foolad Khouzestan

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

-

Perspolis Tehran

Saipa Tehran

-

Sepahan Isfahan

Naft Masjed Soleyman

-

Esteghlal Khouzestan

Teraktorsazi Tabriz

-

Peykan Tehran

Esteghlal Tehran

-

Mashinsazi Tabriz

Pars Jonoubi Jam

-

Sepidrood Rasht

Nasaji Mazandran

-

Padide Khorasan

Foolad Khouzestan

-

Naft Abadan

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

-

Foolad Khouzestan

Mashinsazi Tabriz

-

Saipa Tehran

Zobahan Isfahan

-

Teraktorsazi Tabriz

Padide Khorasan

-

Esteghlal Tehran

Perspolis Tehran

-

Sepahan Isfahan

Naft Abadan

-

Naft Masjed Soleyman

Esteghlal Khouzestan

-

Nasaji Mazandran

Peykan Tehran

-

Pars Jonoubi Jam

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Padide Khorasan

Naft Masjed Soleyman

-

Sepidrood Rasht

Teraktorsazi Tabriz

-

Perspolis Tehran

Esteghlal Tehran

-

Esteghlal Khouzestan

Pars Jonoubi Jam

-

Zobahan Isfahan

Sepahan Isfahan

-

Mashinsazi Tabriz

Nasaji Mazandran

-

Naft Abadan

Foolad Khouzestan

-

Peykan Tehran

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

-

Nasaji Mazandran

Zobahan Isfahan

-

Foolad Khouzestan

Padide Khorasan

-

Sepahan Isfahan

Teraktorsazi Tabriz

-

Pars Jonoubi Jam

Perspolis Tehran

-

Mashinsazi Tabriz

Naft Abadan

-

Esteghlal Tehran

Esteghlal Khouzestan

-

Saipa Tehran

Peykan Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

-

Padide Khorasan

Saipa Tehran

-

Naft Abadan

Naft Masjed Soleyman

-

Zobahan Isfahan

Esteghlal Tehran

-

Sepidrood Rasht

Pars Jonoubi Jam

-

Perspolis Tehran

Sepahan Isfahan

-

Esteghlal Khouzestan

Nasaji Mazandran

-

Peykan Tehran

Foolad Khouzestan

-

Teraktorsazi Tabriz

+