پدیده خراسان

مرتضي منصوري

  • تاریخ تولد: 1369/04/02
  • سن 27 سال
  • محل تولد: شوش

آمار لیگ جاری

بازی ها
7
---
دقایق حضور
391
---
گل
0
---
گل به خودی
1
---
کارت زرد
1
---
کارت قرمز
0 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

پدیده خراسان
شماره پیراهن
37