صنعت نفت آبادان

سجاد برخورداري

  • تاریخ تولد: 1374/08/02
  • سن 21 سال
  • محل تولد: سنندج

آمار لیگ جاری

بازی ها
0
---
دقایق حضور
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
0
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

صنعت نفت آبادان
شماره پیراهن

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
ص نفت نوين آبادان ليگ دسته دو-9394
صنعت نفت آبادان ليگ برتر (خليج فارس)-9596