پدیده خراسان

کريم احمدي

  • تاریخ تولد: 1364/10/15
  • سن 31 سال
  • محل تولد: اراک

آمار لیگ جاری

بازی ها
11
---
دقایق حضور
948
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
2
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

پدیده خراسان
شماره پیراهن
6

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
سیاه جامگان لیگ دسته یک-9394
سیاه جامگان لیگ دسته یک - 9293
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9596
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9495
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9394