پيکان تهران

بهادر عبدي

  • تاریخ تولد: 1361/02/10
  • سن 34 سال
  • محل تولد: تهران

آمار لیگ جاری

بازی ها
7
---
دقایق حضور
276
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
0
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

پيکان تهران
شماره پیراهن
10

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
پيکان تهران ليگ برتر (خليج فارس)-9596
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9495
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9394
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9293
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9192
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9091
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-8990