سپاهان اصفهان

مهرداد محمدي کشمرزي

  • تاریخ تولد: 1372/07/07
  • سن 23 سال
  • محل تولد: تهران

آمار لیگ جاری

بازی ها
12
---
دقایق حضور
814
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
0
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

سپاهان اصفهان
شماره پیراهن
23

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
سپاهان اصفهان ليگ برتر (خليج فارس)-9596
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9495
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9394