پدیده خراسان

مهرداد کفشگري

  • تاریخ تولد: 1366/02/12
  • سن 29 سال
  • محل تولد: قايمشهر

آمار لیگ جاری

بازی ها
9
---
دقایق حضور
657
---
گل
1
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
2
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

پدیده خراسان
شماره پیراهن
24

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9596
پرسپولیس تهران ليگ برتر (خليج فارس)-9495
پرسپولیس تهران ليگ برتر (خليج فارس)-9394
پرسپولیس تهران ليگ برتر (خليج فارس)-9293
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9192
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9091