تراکتورسازي تبریز

مهدي مهدي پور

9

تاریخ تولد

1372/11/29

سن

25 سال

محل تولد

اصفهان

باشگاه کنونی

تراکتورسازي تبریز

بازی

24

دقایق حضور

2068

گل

1

گل به خودی

0

کارت زرد

3

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192