ذوب آهن اصفهان

مهدي مهدي پور

  • تاریخ تولد: 1372/11/29
  • سن 24 سال
  • محل تولد: اصفهان

آمار لیگ جاری

بازی ها
29
---
دقایق حضور
2765
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
3
---
کارت قرمز
0 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

ذوب آهن اصفهان
شماره پیراهن
6

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
ذوب آهن اصفهان ليگ برتر (خليج فارس)-9596
ذوب آهن اصفهان ليگ برتر (خليج فارس)-9495
ذوب آهن اصفهان ليگ برتر (خليج فارس)-9394
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9394
ذوب آهن اصفهان ليگ برتر (خليج فارس)-9293
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9293
ذوب آهن اصفهان ليگ برتر (خليج فارس)-9192