تراکتورسازي تبریز

مهدي مهدي پور

9

تاریخ تولد

1372/11/29

سن

24 سال

محل تولد

اصفهان

باشگاه کنونی

تراکتورسازي تبریز

بازی

3

دقایق حضور

277

گل

1

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

ذوب آهن اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192