پدیده خراسان

محمد رضا ناصحي

  • تاریخ تولد: 1363/03/22
  • سن 32 سال
  • محل تولد: مشهد

آمار لیگ جاری

بازی ها
10
---
دقایق حضور
936
---
گل
1
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
1
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

پدیده خراسان
شماره پیراهن
7

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
ابومسلم خراسان لیگ دسته یک - 9293
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9596
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9495
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9394
سايپـا تهران ليگ برتر (خليج فارس)-9293
آلومينيوم هرمزگان ليگ برتر (خليج فارس)-9192
سپاهان اصفهان ليگ برتر (خليج فارس)-9091
ابومسلم خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-8990
نفت تهران ليگ برتر (خليج فارس)-8990
ابومسلم خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-8889
ابومسلم خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-8788
ابومسلم خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-8687
ابومسلم خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-8586
ابومسلم خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-8485
ابومسلم خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-8384
ابومسلم خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-8182