پدیده خراسان

محمد حسين مرادمند

  • تاریخ تولد: 1372/04/01
  • سن 24 سال
  • محل تولد: اصفهان

آمار لیگ جاری

بازی ها
8
---
دقایق حضور
687
---
گل
1
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
2
---
کارت قرمز
0 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

پدیده خراسان
شماره پیراهن
4