پدیده خراسان

مجتبي روشنگر زمارم

  • تاریخ تولد: 1360/08/09
  • سن 35 سال
  • محل تولد: رودان

آمار لیگ جاری

بازی ها
11
---
دقایق حضور
1035
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
0
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

پدیده خراسان
شماره پیراهن
1

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9596
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9495
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9394
آلومينيوم هرمزگان ليگ برتر (خليج فارس)-9192
شاهين بوشهر ليگ برتر (خليج فارس)-8990