صنعت نفت آبادان

کرار جاسم محمد

  • تاریخ تولد: 1366/06/11
  • سن 30 سال
  • محل تولد: نجف

آمار لیگ جاری

بازی ها
7
---
دقایق حضور
657
---
گل
2
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
2
---
کارت قرمز
0 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

صنعت نفت آبادان
شماره پیراهن
13