فولاد خوزستان

عبدالله کرمي قلعه طوقي

  • تاریخ تولد: 1361/12/08
  • سن 35 سال
  • محل تولد: دزفول

آمار لیگ جاری

بازی ها
8
---
دقایق حضور
765
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
1
---
کارت قرمز
0 + 1
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

فولاد خوزستان
شماره پیراهن
6