تراکتورسازي تبریز

شهرام گودرزي

  • تاریخ تولد: 1366/01/15
  • سن 29 سال
  • محل تولد: ممسني

آمار لیگ جاری

بازی ها
9
---
دقایق حضور
355
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
0
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

تراکتورسازي تبریز
شماره پیراهن
77

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
فجر سپاسي شیراز لیگ دسته یک-9394
تراکتورسازي تبریز ليگ برتر (خليج فارس)-9596
گسترش فولاد ليگ برتر (خليج فارس)-9495
گسترش فولاد ليگ برتر (خليج فارس)-9394
مس كرمان ليگ برتر (خليج فارس)-9293
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-9293
مس كرمان ليگ برتر (خليج فارس)-9192
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-9192
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-9091
شهرداري تبريز ليگ برتر (خليج فارس)-9091
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-8990
شهرداري تبريز ليگ برتر (خليج فارس)-8990
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-8889
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-8788
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-8687
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-8586
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-8485
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-8384
فجر سپاسي شیراز ليگ برتر (خليج فارس)-8182
فجر سپاسي شیراز جام حذفی-9394
فجر سپاسي شیراز جام حذفی-9293