صباي قم

حسن کريمي

  • تاریخ تولد: 1374/11/05
  • سن 21 سال
  • محل تولد: اصفهان

آمار لیگ جاری

بازی ها
0
---
دقایق حضور
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
0
---
کارت قرمز
0
---

باشگاه کنونی

صباي قم
شماره پیراهن
35

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
صباي قم ليگ برتر (خليج فارس)-9596