سپاهان اصفهان

ناصر قلاوند

  • تاریخ تولد: 1374/10/25
  • سن 22 سال
  • محل تولد: انديمشک

آمار لیگ جاری

بازی ها
2
---
دقایق حضور
96
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
0
---
کارت قرمز
0 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

سپاهان اصفهان
شماره پیراهن
23