پدیده خراسان

پدیده خراسان

بازی پیش رو

آخرین بازی

ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان
1396/02/14
2 : 0
لیگ برتر
پدیده خراسان
پدیده خراسان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
ابولحسن جعفري 17 1369/04/30 95/96فصل 4,500,000,000 ریال
اکبر ايماني قره آغاج 66 1371/01/01 95/96فصل 2,000,000,000 ریال
رضا حقيقي شانديز 9 1367/11/12 96/97فصل 1,750,000,000 ریال
شهاب الدين گردان 35 1363/02/31 95/96فصل 7,000,000,000 ریال

فريبرز گرامي
(بازیکن سابق)

3 1370/06/11 0 ریال
مجتبي روشنگر زمارم 1 1360/08/09 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
محسن يوسفي 13 1362/03/05 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
محمد حسين مرادمند 4 1372/04/01 95/96فصل 4,200,000,000 ریال

محمد رضا خرسند نيا
(بازیکن سابق)

8 1366/11/16 0 ریال
محمد رضا ناصحي 7 1363/03/22 95/96فصل 4,500,000,000 ریال
محمد علي فرامرزي 93 1372/10/11 96/97فصل 1,900,000,000 ریال
محمدعلي احمدي 33 1362/04/03 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
معين عباسيان 23 1368/05/27 95/96فصل 4,500,000,000 ریال
مهرداد کفشگري 24 1366/02/12 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
يونس شاکري 10 1368/10/10 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
ميلاد کمنداني 21 1373/04/16 96/97فصل 3,500,000,000 ریال
سعيد جلالي راد 22 1373/03/09 96/97فصل 1,200,000,000 ریال

محمد رضا کاوه
(بازیکن سابق)

1376/04/31 0 ریال
حسين زامهران 27 1371/01/01 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
محمد علي مرداني 11 1373/06/04 96/97فصل 1,700,000,000 ریال
کريم احمدي 6 1364/10/15 95/96فصل 2,700,000,000 ریال
سيد عبداله حسيني 5 1369/04/15 96/97فصل 1,800,000,000 ریال
مرتضي منصوري 37 1369/04/02 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
حسين مهربان 75 1375/02/23 97/98فصل 1,000,000,000 ریال
حمزه خضيراوي 99 1373/05/12 96/97فصل 2,000,000,000 ریال
وارازدات هارويان 2 1371/08/24 96/97فصل 6,000,000,000 ریال
شاهين محمدي 15 1374/01/01 97/98فصل 150,000,000 ریال
سينا زامهران 28 1375/12/20 97/98فصل 150,000,000 ریال
دريسا ديار اسويوبا 36 1373/11/15 97/98فصل 1,750,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
مجتبي سرآسيابي 1358/07/01 95/96فصل 2,000,000,000 ریال
جواد طارمي بخش 1364/05/27 95/96فصل 350,000,000 ریال
مهدي صبوري 1360/09/21 95/96فصل 240,000,000 ریال
محمدرضا مهاجري 1343/09/19 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
هاروتيون ابراهيميان 1348/02/02 95/96فصل 1,100,000,000 ریال
مجيد علاوي طوسي 1347/08/11 95/96فصل 700,000,000 ریال
علي اعظم معادي 1370/02/08 95/96فصل 500,000,000 ریال
حسن بادامکي 1347/02/21 95/96فصل 700,000,000 ریال
مصطفي صداقت 1355/11/14 95/96فصل 700,000,000 ریال
عماد مهاجري 1360/10/17 95/96فصل 600,000,000 ریال
مهدي جعفري شانديز 1365/09/29 95/96فصل 240,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ذوب آهن 0:2 پدیده 1396/02/14 لیگ برتر
پدیده 2:1 استقلال 1396/02/09 لیگ برتر
پرسپولیس 0:4 پدیده 1396/01/30 لیگ برتر
پدیده 1:0 تراکتور 1396/01/25 لیگ برتر
ماشین سازی 2:0 پدیده 1396/01/18 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات