گسترش فولاد

گسترش فولاد

بازی پیش رو

آخرین بازی

گسترش فولاد
گسترش فولاد
1396/02/14
1 : 0
لیگ برتر
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
بابک حاتمي 40 1365/05/24 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
پيمان بابايي علي بيک 19 1373/09/22 96/97فصل 500,000,000 ریال
داريوش شجاعيان 10 1371/01/18 97/98فصل 5,000,000,000 ریال
رضا خالقي فر 70 1362/06/30 95/96فصل 2,000,000,000 ریال
سيد محسن حسيني 14 1363/11/20 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
عليرضا نقي زاده 16 1371/12/13 97/98فصل 2,800,000,000 ریال
عليرضا نقي زاده 16 1371/12/13 97/98فصل 2,800,000,000 ریال
کورش ملکي 12 1370/02/19 96/97فصل 2,000,000,000 ریال
لوسيانو پريرا مندس 29 1362/10/15 95/96فصل 7,000,000,000 ریال

محسن حميدي
(بازیکن سابق)

2 1364/07/08 0 ریال
محمد نصرتي 20 1360/10/21 95/96فصل 1,800,000,000 ریال
محمد رضا خرسند نيا 4 1366/11/16 95/96فصل 2,500,000,000 ریال

محمد رضا خلعتبري
(بازیکن سابق)

9 1362/06/23 0 ریال
مرتضي اسدي 8 1358/12/15 95/96فصل 6,000,000,000 ریال
مسعود ابراهيم زاده 61 1368/10/26 96/97فصل 2,600,000,000 ریال
مسعود حق جو 3 1365/04/09 95/96فصل 600,000,000 ریال
مصطفي اکرامي کيوج 77 1362/03/31 95/96فصل 2,850,000,000 ریال
مگنو باتيستا داسيلوا 5 1364/09/21 96/97فصل 5,865,000,000 ریال
محمد اوساني کرد 71 1371/06/30 95/96فصل 1,500,000,000 ریال

امير حسين کريمي دخر آبادي
(بازیکن سابق)

99 1374/11/20 0 ریال
يوسف سيدي 7 1374/12/18 98/99فصل 1,200,000,000 ریال
محمد امين درويشي 11 1372/02/30 96/97فصل 2,500,000,000 ریال
بهرام احمدي 88 1372/02/20 95/96فصل 600,000,000 ریال

مهران فرضيات
(بازیکن سابق)

6 1365/10/22 0 ریال
امين تقي زاده 24 1372/10/14 95/96فصل 150,000,000 ریال
محمدامين بناخطيبي 17 1376/03/26 96/97فصل 250,000,000 ریال
شاهين محمودي 33 1377/07/24 97/98فصل 150,000,000 ریال
فرناندو ده خسوس 1 1363/09/01 97/98فصل 6,000,000,000 ریال
نيما مختاري 37 1377/02/20 96/97فصل 450,000,000 ریال

رضا کريمي پيراقوم
(بازیکن سابق)

1377/06/01 0 ریال
امين محمودزاده 32 1373/08/28 95/96فصل 200,000,000 ریال
عليرضا ارجمنديان 80 1375/02/06 97/98فصل 500,000,000 ریال
عليرضا چراغعلي 27 1375/10/17 97/98فصل 500,000,000 ریال
محمد مغانلو 35 1375/05/28 97/98فصل 150,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
عباس آقايي چقوشي 1356/06/11 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
عليرضا جليلي لقمان 1357/11/20 95/96فصل 200,000,000 ریال
فراز کمالوند 1354/05/05 95/96فصل 6,500,000,000 ریال
علي اميني الشريعه نجفي 1354/10/19 95/96فصل 1,500,000,000 ریال
مجتبي حقي پور 1351/07/15 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
حسين عطار نصرتي 1360/09/12 95/96فصل 400,000,000 ریال
علي اکبر زاده 1358/05/01 95/96فصل 230,000,000 ریال
ساسان اسدي 1364/12/27 95/96فصل 250,000,000 ریال
عليرضا مرادي 1359/06/29 95/96فصل 120,000,000 ریال
شاهين صمديان زهرايي 1350/06/13 95/96فصل 700,000,000 ریال
حسن آذرنيا 1333/04/06 95/96فصل 1,400,000,000 ریال
امير بهمن خداکرم 1338/09/01 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
پيمان صاحب جمعي 1356/04/02 95/96فصل 1,500,000,000 ریال
داود فعال 1341/01/01 95/96فصل 350,000,000 ریال
يوسف نقي پور 1368/06/01 95/96فصل 190,000,000 ریال
بابک عبادي 1355/06/30 95/96فصل 250,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
گسترش 0:1 صنعت نفت 1396/02/14 لیگ برتر
اس.خوزستان 0:0 گسترش 1396/02/09 لیگ برتر
گسترش 0:0 نفت 1396/01/31 لیگ برتر
سپاهان 0:1 گسترش 1396/01/25 لیگ برتر
گسترش 1:1 استقلال 1396/01/17 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات