اتحاد ساري

اتحاد ساري

بازی پیش رو

آخرین بازی

چوکا تالش
چوکا تالش
1396/02/02
2 : 2
ليگ دسته سه
اتحاد ساري
اتحاد ساري

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
چوکا تالش 2:2 اتحاد ساري 1396/02/02 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 0:5 آلومينيوم آبسکون تهران 1396/01/27 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 0:0 شهرداري کامياران 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج 2:3 اتحاد ساري 1396/01/15 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 1:0 صنعت ساري 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات