اتحاد ساري

اتحاد ساري

بازی پیش رو

آخرین بازی

اتحاد ساري
اتحاد ساري
1396/01/21
0 : 0
ليگ دسته سه
شهرداري کامياران
شهرداري کامياران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اتحاد ساري 0:0 شهرداري کامياران 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج 2:3 اتحاد ساري 1396/01/15 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 1:0 صنعت ساري 1396/01/09 ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز 1:2 اتحاد ساري 1395/12/23 ليگ دسته سه
مقاومت تهران 0:1 اتحاد ساري 1395/12/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات