اسپيدار تهران

اسپيدار تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

استقلال جوان خان ببين
استقلال جوان خان ببين
1396/02/02
1 : 0
ليگ دسته سه
اسپيدار تهران
اسپيدار تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال جوان خان ببين 0:1 اسپيدار تهران 1396/02/02 ليگ دسته سه
اسپيدار تهران 1:2 اميد حسن آباد 1396/01/27 ليگ دسته سه
پرسپوليس مشهد 0:1 اسپيدار تهران 1396/01/21 ليگ دسته سه
اسپيدار تهران 0:2 استقلال نوين بجنورد 1396/01/15 ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود 0:2 اسپيدار تهران 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات