اسپيدار تهران

اسپيدار تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

پرسپوليس مشهد
پرسپوليس مشهد
1396/01/21
1 : 0
ليگ دسته سه
اسپيدار تهران
اسپيدار تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پرسپوليس مشهد 0:1 اسپيدار تهران 1396/01/21 ليگ دسته سه
اسپيدار تهران 0:2 استقلال نوين بجنورد 1396/01/15 ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود 0:2 اسپيدار تهران 1396/01/09 ليگ دسته سه
اسپيدار تهران 1:1 بهمن سبز البرز 1395/12/23 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 0:1 اسپيدار تهران 1395/12/16 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات