پيام مقاومت ساري

پيام مقاومت ساري

بازی پیش رو

آخرین بازی

پيام مقاومت ساري
پيام مقاومت ساري
1396/01/21
1 : 0
ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز
ملي پوشان تبريز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پيام مقاومت ساري 0:1 ملي پوشان تبريز 1396/01/21 ليگ دسته سه
مقاومت تهران 0:0 پيام مقاومت ساري 1396/01/15 ليگ دسته سه
شهرداري کامياران 1:1 پيام مقاومت ساري 1395/12/23 ليگ دسته سه
پيام مقاومت ساري 1:0 چوکا تالش 1395/12/17 ليگ دسته سه
آلومينيوم آبسکون تهران 2:2 پيام مقاومت ساري 1395/12/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات