خوشه طلايي ثنا

خوشه طلايي ثنا

بازی پیش رو

آخرین بازی

خوشه طلايي ثنا
خوشه طلايي ثنا
1396/01/21
1 : 0
ليگ دسته سه
مقاومت تهران
مقاومت تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
خوشه طلايي ثنا 0:1 مقاومت تهران 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهرداري کامياران 0:0 خوشه طلايي ثنا 1396/01/15 ليگ دسته سه
خوشه طلايي ثنا 0:2 چوکا تالش 1395/12/23 ليگ دسته سه
خوشه طلايي ثنا 0:1 آلومينيوم آبسکون تهران 1395/12/17 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 0:0 خوشه طلايي ثنا 1395/12/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات