خوشه طلايي ثنا

خوشه طلايي ثنا

بازی پیش رو

آخرین بازی

خوشه طلايي ثنا
خوشه طلايي ثنا
1396/02/02
5 : 2
ليگ دسته سه
صنعت ساري
صنعت ساري

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
خوشه طلايي ثنا 2:5 صنعت ساري 1396/02/02 ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز 2:1 خوشه طلايي ثنا 1396/01/27 ليگ دسته سه
خوشه طلايي ثنا 0:1 مقاومت تهران 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهرداري کامياران 0:0 خوشه طلايي ثنا 1396/01/15 ليگ دسته سه
خوشه طلايي ثنا 0:2 چوکا تالش 1395/12/23 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات