شهداي رزکان کرج

شهداي رزکان کرج

بازی پیش رو

آخرین بازی

پيام مقاومت ساري
پيام مقاومت ساري
1396/02/02
2 : 0
ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج
شهداي رزکان کرج

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پيام مقاومت ساري 0:2 شهداي رزکان کرج 1396/02/02 ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج 0:4 چوکا تالش 1396/01/27 ليگ دسته سه
آلومينيوم آبسکون تهران 3:1 شهداي رزکان کرج 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج 2:3 اتحاد ساري 1396/01/15 ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج 2:2 شهرداري کامياران 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات