شهر باران تهران

شهر باران تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهر باران تهران
شهر باران تهران
1395/12/10
0 : 3
ليگ دسته دو
کيميا فرايند تهران
کيميا فرايند تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهر باران تهران 3:0 کيميا فرايند تهران 1395/12/10 ليگ دسته دو
نفت امیدیه 0:3 شهر باران تهران 1395/12/04 ليگ دسته دو
شهر باران تهران 3:0 آينده سازان برق جديد فارس 1395/11/29 ليگ دسته دو
بعثت کرمانشاه 0:3 شهر باران تهران 1395/11/24 ليگ دسته دو
شهر باران تهران 3:0 شهرداري اراک 1395/11/15 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات