استقلال جوان خان ببين

استقلال جوان خان ببين

بازی پیش رو

آخرین بازی

استقلال جوان خان ببين
استقلال جوان خان ببين
1396/02/02
1 : 0
ليگ دسته سه
اسپيدار تهران
اسپيدار تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال جوان خان ببين 0:1 اسپيدار تهران 1396/02/02 ليگ دسته سه
نسل ابومسلم مشهد 1:1 استقلال جوان خان ببين 1396/01/27 ليگ دسته سه
استقلال جوان خان ببين 0:0 انتظار بجنورد 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 2:3 استقلال جوان خان ببين 1396/01/15 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 2:0 استقلال جوان خان ببين 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات